Zdraví je nejdůležitější kvalita těla. Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se.

Fyzioterapie Petra Míchalová DiS.

Denisova 1301/II
Jindřichův Hradec
37701
732 900 494
michalova.petra@gmail.com

   


 

Fyzioterapie

Fyzioterapie (z řeckého physis – příroda a therapie – léčení) je obor rehabilitace zabývající se diagnostikou, prevencí a léčbou funkčních poruch pohybového systému, dále léčbou poúrazových a pooperačních stavů a řady dalších onemocnění. V diagnostice a léčbě je využíván pohyb a řada speciálních fyzioterapeutických postupů.

Cílem fyzioterapie je obnova správných pohybových a fyziologických funkcí člověka a jeho návrat k plnohodnotnému bezbolestnému životu.

Studium fyzioterapie vychází ze znalostí anatomie, kinesiologie, biomechaniky, fyziologie, neurofyziologie.Fyzioterapeuti se v průběhu studia seznámí i s obory klinické medicíny – ortopedie, neurologie, chirurgie, traumatologie, interny a dalších medicínských oborů

Fyzioterapeut je zdravotnický odborník, specialista, který je schopen pečovat o vaše zdraví, konkrétně o stav vašeho pohybového aparátu. K tomuto účelu používá především pohybovou léčbu (cvičení), dále prostředky manuální terapie (uvolnění kloubních blokád, kůže, podkoží a svalů). Jeho služeb můžete využít vždy, když máte problém s pohybem, ať už jsou to zablokovaná záda, úraz nebo vadné držení těla.

Fyzioterapeut není masér, za kterého je často mylně považován. Pro fyzioterapeuty platí povinnost celoživotního vzdělávání v oboru.

S čím Vám mohu pomoci?

Dnešní doba klade vysoké nároky na fyzický i psychický stav člověka. Nedostatek pohybu a sedavé zaměstnání mají vliv na vzestup civilizačních chorob. Mezi nejvíce rozšířené se řadí problémy týkající se pohybového ústrojí - blokády kloubů, spazmy svalů, nejčastěji v oblasti páteře. S tímto jsou také spojeny bolesti hlavy, šíje, zad, horních i dolních končetin. Jejich neléčení mnohdy vede k závažným trvalým zdravotním komplikacím.

Mým cílem je poskytovat kvalitní rehabilitační péči v léčbě i prevenci poruch pohybového aparátu dětí i dospělých. U všech klientů na základě vstupního kineziologického vyšetření navrhnu terapii, doporučím autoterapii a vhodné doplňkové pohybové aktivity. Nedílnou součástí terapie jsou i doporučení týkající se úpravy pracovního prostředí zejména u klientů se sedavým zaměstanáním.


Ať už se bude jednat ve Vašem případě o odstranění bolestivých stavů, nebo o jejich prevenci  či poúrazovou rehabilitační terapii, vždy můžete očekávat osobní individuální přístup, který ve spojení s aktivním postojem  vždy přináší podstatně lepší výsledky než "sériová" rehabilitace velkých zařízení, kde se k ošetření mnohdy dostanete v době, kdy už bolest či jiný problém odeznívá, okleštěná navíc "podmínkami" zdravotních pojišťoven.

Mezi nejčastější obtíže a  diagnózy, se kterými vám mohu pomoci:

- bolesti hlavy

- bolestivé stavy páteře akutní i chronické

- poúrazové stavy

- vadné držení těla u dětí i dospělých, skoliozy, svalové dysbalance

- bolesti pohybového aparátu vlivem jednostranné nebo ergonomicky nevhodné zátěže

- bolesti svalů a kloubů

- omezení hybnosti trupu a končetin

- neurologická onemocnění typu periferních paréz a další