Zdraví je nejdůležitější kvalita těla. Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se.

Fyzioterapie Petra Míchalová, DiS.

Nušlova 41, sídl. Hvězdárna
Jindřichův Hradec
37701
732 900 494
michalova.petra@gmail.com

Fyzioterapie

19.02.2013 00:00

Fyzioterapie (z řeckého physis – příroda a therapie – léčení) je obor rehabilitace zabývající se diagnostikou, prevencí a léčbou funkčních poruch pohybového systému, dále léčbou poúrazových a pooperačních stavů a řady dalších onemocnění. V diagnostice a léčbě je využíván pohyb a řada speciálních fyzioterapeutických postupů.

Cílem fyzioterapie je obnova správných pohybových a fyziologických funkcí člověka a jeho návrat k plnohodnotnému bezbolestnému životu.

 Studium fyzioterapie vychází ze znalostí anatomie, kinesiologie, biomechaniky, fyziologie, neurofyziologie.Fyzioterapeuti se v průběhu studia seznámí i s obory klinické medicíny – ortopedie, neurologie, chirurgie, traumatologie, interny a dalších medicínských oborů

Fyzioterapeut je zdravotnický odborník, specialista, který je schopen pečovat o vaše zdraví, konkrétně o stav vašeho pohybového aparátu. K tomuto účelu používá především pohybovou léčbu (cvičení), dále prostředky manuální terapie (uvolnění kloubních blokád, kůže, podkoží a svalů). Jeho služeb můžete využít vždy, když máte problém s pohybem, ať už jsou to zablokovaná záda, úraz nebo vadné držení těla.

Fyzioterapeut není masér, za kterého je často mylně považován. Pro fyzioterapeuty platí povinnost celoživotního vzdělávání v oboru.