Zdraví je nejdůležitější kvalita těla. Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se.

Fyzioterapie Petra Míchalová, DiS.

Nušlova 41, sídl. Hvězdárna
Jindřichův Hradec
37701
732 900 494
michalova.petra@gmail.com

Individuální léčebná tělesná výchova

Cvičení je zaměřeno na zlepšení držení těla, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, centraci kloubů, nácvik správného stereotypu dýchání a úpravu svalových dysbalancí (protažení zkrácených svalů a posílení oslabených svalů). Zároveň je též možno využít této služby v rámci poúrazových a pooperačních stavů. Cvičení je vždy přizpůsobeno věku, zdravotnímu stavu a možnostem klienta. V rámci léčebné tělesné výchovy využívám pomůcky jako jsou overball, gymball, nestabilní plochy aj.