Zdraví je nejdůležitější kvalita těla. Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se.

Fyzioterapie Petra Míchalová, DiS.

Nušlova 41, sídl. Hvězdárna
Jindřichův Hradec
37701
732 900 494
michalova.petra@gmail.com

Myoskeletální techniky

Měkké techniky, postizometrická relaxace a mobilizace patří mezi prostředky myoskeletální medicíny. Myoskeletální - "manuální" medicína se zabývá diagnostikou a léčením poruch funkce páteře a kloubů.

Mobilizace

Mobilizace je výkon, jehož cílem je ovlivnění pohyblivosti v kloubu, včetně kloubní vůle. Je to postupné obnovování hybnosti kloubu při funkční poruše. Mobilizace je prováděna opakovanými nenásilnými pohyby ve směru kloubní blokády (omezené kloubní vůle). Takto se dají ošetřit jak klouby končetin, tak páteře. Součástí metody jsou i automobilizační cviky, které klient může po instruktáži provádět sám doma.

Měkké techniky

Ošetření zaměřené na svalové úpony, svalové fascie, šlachy, podkoží a kůži. Slouží také jak k uvolnění svalových spasmů a k odstranění tzv. reflexních, obvykle bolestivých změn ve svalech a okolních strukturách, tak i k celkovému uvolnění.

Provádí se bez použití masážních emulzí. Nervová zakončení a receptory (čidla) v kůži, podkoží a šlachách přenášejí po mechanickém podráždění impulsy reflexním obloukem do vnitřních orgánů v daném segmentu, čímž se dají reflexní cestou ovlivnit porušené funkce těchto orgánů. Vzruchy přenesené nervovými drahami do mozku mají pozitivní vliv i na psychiku, čímž se vysvětluje celkový zklidňující účinek

 Při uvolňování měkkých tkání cítí ošetřovaný nejčastěji teplo či píchání jako jehličky. Při terapii se postupuje od povrchových vrstev do hlubších. Nelze je zaměňovat s masážními technikami, jak se někteří mylně domnívají.

Měkké techniky spolu s postizometrickou relaxací patří mezi nejvíce používané techniky pro léčení bolestivých myofasciálních spoušťových bodů (triggerpoints), což jsou citlivá, přesně lokalizovaná místa v kosterních svalech. Tato místa jsou charakteristická spontánní bolestí, která může být vnímána i ve vzdálených oblastech (tzn. přenesená bolest).