Zdraví je nejdůležitější kvalita těla. Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se.

Fyzioterapie Petra Míchalová, DiS.

Nušlova 41, sídl. Hvězdárna
Jindřichův Hradec
37701
732 900 494
michalova.petra@gmail.com

Senzomotorika

Metoda senzomotorické stimulace byla poprvé rozvíjena prof. V. Jandou kolem roku 1970. Velký význam v ní má provázanost aferentní (dostředivé) a eferentní (odstředivé) informace při řízení pohybu.

Senzomotorická stimulace byla nejdříve využívána pro terapii nestabilního kolena a kotníku. Dnes se již používá v terapii funkčních poruch pohybového aparátu a při ovlivnění hlavně stabilizačních svalů. Základem techniky jsou balanční cviky prováděné v různých posturálních polohách, kdy nejdůležitější jsou cviky prováděné ve stoji. Důraz je kladen na facilitaci pohybu z chodidla a tím aktivace hlubokých svalů nohy, které se zároveň podílejí na správné funkční klenbě nohy.

Cílem metodiky je individuálně, podle stavu klienta, zvolit základní cvičení a postupně zvyšovat nároky podle popsané metodické řady tak, aby bylo vyčerpáno co nejvíce možností pro úpravu poruch pohybového aparátu. Kvalitní propriocepce kombinovaná s balančním cvičením zrychluje nástup svalové kontrakce která je první podmínkou rychlé reakce při neočekávaném vyvedení těla z rovnováhy. V začátcích terapie je velmi důležité, aby fyzioterapeut dbal u klienta na kvalitu prováděného pohybu.

Pro všechna cvičení ve stoji se musí klient nejprve naučit korigovaný stoj. Cílem tohoto cviku je zlepšení vnímání kontaktu chodidla s podložkou, zvýšení aktivity svalů chodidla a nácvik uvědomění si těla v prostoru.

Hlavní cíle

 • zlepšení držení těla a stabilizace trupu ve stoji i při chůzi
 • začlenění nových pohybových programů do běžných denních aktivit
 • úprava poruch rovnováhy
 • zlepšení svalové koordinace
 • zrychlení nástupu svalové kontrakce pomocí proprioceptivní aktivace vyvolané změnou postavení v kloubu

Indikace

 • chronické bolesti páteře
 • nestabilita a hypermobilita pohybového aparátu
 • doléčování poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu
 • vadné držení těla
 • svalová dysbalance
 • poruchy rovnováhy
 • lehčí formy idiopatické skoliózy

Zdroj: KOLÁŘ, P. et al., Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd., Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-6

Chci se stát ?lenem