Zdraví je nejdůležitější kvalita těla. Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se.

Fyzioterapie Petra Míchalová, DiS.

Nušlova 41, sídl. Hvězdárna
Jindřichův Hradec
37701
732 900 494
michalova.petra@gmail.com

Diagnostika stavu pohybového systému

Komplexní rozbor a vyšetření pohybového aparátu vzhledem k aktuálním i přetrvávajícím obtížím, bolestem a jejich prevenci.

Kineziologický rozbor zahrnuje vyšetření pohledem - vyšetřím si Vás při stoji zepředu, zezadu, z boku. Pohmatem vyšetřím nejčastěji zkrácené nebo oslabené svaly, blokády, posunlivost vašich tkání a kloubní rozsah. Ukážete mi, jak si sedáte a vstáváte i jak chodíte. Více pak dle konkrétních obtíží, se kterými za mnou přicházíte. V průběhu vyšetření se Vás budu ptát na to, jak pracujete, kolik hodin denně trávíte v autě, před počítačem, kolik času věnujete regeneraci, jaké sporty provozujete.
Dále mě bude zajímat jaké nemoci jste od nejútlejšího dětství prodělali (nemyslím rýmičku) - boreliózy, mononukleózy, menigitidy, encefalitidy, úrazy, zlomeniny, operace a chronické choroby i to, jaké léky užíváte. Je tedy dobré dát si tyto informace trošku dohromady ještě před tím, než se uvidíme.

Máte-li nějaké nálezy od lékaře, které se týkají potíží, se kterými za mnou přicházíte, vezměte je s sebou.