Zdraví je nejdůležitější kvalita těla. Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se.

Fyzioterapie Petra Míchalová, DiS.

Nušlova 41, sídl. Hvězdárna
Jindřichův Hradec
37701
732 900 494
michalova.petra@gmail.com

S čím vám mohu pomoci?

13.02.2013 13:01

 Dnešní doba klade vysoké nároky na fyzický i psychický stav člověka. Nedostatek pohybu a sedavé zaměstnání mají vliv na vzestup civilizačních chorob. Mezi nejvíce rozšířené se řadí problémy týkající se pohybového ústrojí - blokády kloubů, spazmy svalů, nejčastěji
v oblasti páteře. S tímto jsou také spojeny bolesti hlavy, šíje, zad, horních i dolních končetin. Jejich neléčení mnohdy vede k závažným trvalým zdravotním komplikacím.

Mým cílem je poskytovat kvalitní rehabilitační péči v léčbě i prevenci poruch pohybového aparátu dětí i dospělých. U všech klientů na základě vstupního kineziologického vyšetření navrhnu terapii, doporučím autoterapii a vhodné doplňkové pohybové aktivity. Nedílnou součástí terapie jsou i doporučení týkající se úpravy pracovního prostředí zejména u klientů se sedavým zaměstanáním.

Mezi nejčastější diagnózy, se kterými se v rehabilitaci setkáváme patří: bolesti hlavy, bolestivé stavy páteře akutní i chronické, poúrazové stavy, vadné držení těla u dětí i dospělých, skoliózy, svalové dysbalance, bolesti pohybového aparátu vlivem jednostranné nebo ergonomicky nevhodné zátěže, bolesti svalů a kloubů, omezení hybnosti trupu a končetin, neurologická onemocnění typu periferních paréz a další