Zdraví je nejdůležitější kvalita těla. Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se.

Fyzioterapie Petra Míchalová, DiS.

Nušlova 41, sídl. Hvězdárna
Jindřichův Hradec
37701
732 900 494
michalova.petra@gmail.com

Dnešní doba klade vysoké nároky na fyzický i psychický stav člověka. Nedostatek pohybu a sedavé zaměstnání mají vliv na vzestup civilizačních chorob. Mezi nejvíce rozšířené se řadí problémy týkající se pohybového ústrojí - blokády kloubů, spazmy svalů, nejčastěji v oblasti páteře. S tímto jsou také spojeny bolesti hlavy, šíje, zad, horních i dolních končetin. Jejich neléčení mnohdy vede k závažným trvalým zdravotním komplikacím.

Mým cílem je poskytovat kvalitní rehabilitační péči v léčbě i prevenci poruch pohybového aparátu dětí i dospělých. U všech klientů na základě vstupního kineziologického vyšetření navrhnu terapii, doporučím autoterapii a vhodné doplňkové pohybové aktivity. Nedílnou součástí terapie jsou i doporučení týkající se úpravy pracovního prostředí zejména u klientů se sedavým zaměstanáním.


Ať už se bude jednat ve Vašem případě o odstranění bolestivých stavů, nebo o jejich prevenci  či poúrazovou rehabilitační terapii, vždy můžete očekávat osobní individuální přístup, který ve spojení s aktivním postojem  vždy přináší podstatně lepší výsledky než "sériová" rehabilitace velkých zařízení, kde se k ošetření mnohdy dostanete v době, kdy už bolest či jiný problém odeznívá, okleštěná navíc "podmínkami" zdravotních pojišťoven.

Mezi nejčastější obtíže a  diagnózy, se kterými vám mohu pomoci:

- bolesti hlavy

- bolestivé stavy páteře akutní i chronické

- poúrazové stavy

- vadné držení těla u dětí i dospělých, skoliozy, svalové dysbalance

- bolesti pohybového aparátu vlivem jednostranné nebo ergonomicky nevhodné zátěže

- bolesti svalů a kloubů

- omezení hybnosti trupu a končetin

- neurologická onemocnění typu periferních paréz a další